Šodien, 2. decembrī, Baznīcā sākas Adventa laiks. Ir pirmā Adventa svētdiena. Tātad – laiks uzsākt arī Adventa rekolekcijas un atklāt bagatīgo Jesses koka tradīciju. Šajās dienās līdz pat Kristus dzimšanas svētku sagaidīšanai 24. decembrī mēs pārdomāsim dažādus tēlus, simbolus un personas, kas mums kā tādi puzles gabaliņi atklāj Dieva plānu cilvēces vēsturē. Rīt pievērsīsimies pasaules radīšanai, bet šodien – simbols, kas skaidro pašu Adventa laika tradīciju.

Kā pirmo no simboliem Radio Marija Latvija Tev piedāvā pārdomāt koka tēlu. Šis tēls nāk no Isaja grāmatas 11. nodaļas, kur ir dots apsolījums, ka no Jesses celma (Jesse ir karaļa Dāvida tētis) raisīsies atvase, kas nesīs mieru. Vai vari iedomāties kādu jaunu svaigu asniņu, kas sācis augt uz veca koka? Šī dabas parādība mums kalpo kā simbols Jaunajai Derībai. Jēzus, kā mazs, jauns, svaigs asniņš uz stumbra, maza, trausla bērna izskatā ienāca pasaulē. Vēlāk šī mazā atvasīte izaug par lielu koku, kurā patvērumu rod visi debesu putni.

Pārdomas par koku šodien piedāvā priesteris Modris Lācis, bet stāsts no dzīves nāk no Ineses Začestes.

Vēl daži papildus jautājumi šīs dienas pārdomām:

1. Kas ir manas saknes? Kur es esmu iesakņojies?

2. Kādus augļus nes mana dzīve?

3. Ko es sagaidu no Adventa laika? Kā es varu šo laiku izmantot, lai vairāk iepazītu Dievu un mīlētu cilvēkus man apkārt?

Vērts noklausīties arī Jesses kokam veltīto Priestera katehēzi!

Jau rīt turpināsim šo ceļojumu ar visa pirmssākumu – pasaules radīšanu. Nepalaid garām! Ja vēlies saņemt ikdienas impulsu savā e-pastā, tad vari pierakstīties Adventa rekolekcijām šeit.