Raidījumu vada: Tenis Bikovskis

Raidījums klausītājiem pieejams tikai arhīvā

Apraksts: 

Trīspadsmit raidījumu cikls “Vide un cilvēks” kopā ar Teni Bikovski skanēja radio ēterā 2018. gada vasarā un rudenī. Raidījumi veidoti ar mērķi veicināt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību. Raidījumu tēmu izvēle tika veikta, konsultējoties ar Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālo pārvalžu vadošajiem speciālistiem.

Raidījumi veidoti sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fondu.