Raidījumu vada: Priesteris Tadeušs Ciesļaks, Viesturs Vizulis, māsa Ginta Mākulēna, māsa Inese Šteina

Raidījums skan katru otrdienu plkst. 14:00

Apraksts:
Raidījumā “Svešvārdu ievārījums” tiks skaidroti gan dažādi reliģiski jēdzieni, gan īpašos vārdos nosauktās Baznīcā sastopamās lietas. Pie reizes raidījuma balss Viesturs Vizulis centīsies gūt skaidrību, kāpēc Baznīcas pasaulē vienkāršas lietas šķietami tiek izteiktas ar sarežģītu, un pārgudru patosu. Vai varbūt tā nemaz nav? Raidījuma saturu veido Māsas kalpones – Ginta un Inese kā arī Jezuītu tēvs Tadeušs, kuru veidotā vārdnīca jau publicēta vietnē katolis.lv.