Tā kā Lieldienas vairs nav tālu, tad varam tām sagatavoties ar labu grēksūdzi. Akcijas “24 stundas Kungam laikā” pr. Pēteris Skudra sarunā ar Liepājas diecēzes bīskapu Viktoru Stulpinu centās noskaidrot,kas ir grēksūdzes sakraments, kāpēc mums tas ir nepieciešams un kā tam labāk sagatavoties.

Grēksūdze nav domāta sevis nosodīšanai vai šaustīšanai par padarīto. Tā ir iespēja izlīgt ar Dievu, saņemt Viņa piedošanu un sākt no jauna. Sarunas laikā tika meklētas atbildes arī uz klausītāju jautājumiem, piemēram: “Ko darīt, ja apzinos, ka padarītais nav labs, bet es to nenožēloju? Ko darīt, ja sen neesmu bijis uz grēksūdzi?” un citiem.

Sarunu par Izlīgšanas sakramentu klausies šeit:

Lai grēksūdze būtu patiesi auglīga, tad tai ir nepieciešams labi sagatavoties. Vari noklausīties bīskapa Viktora vadītu sirdsapziņas izmeklēšanu, kas palīdzēs atskatīties uz savas dzīves izvēlēm:

Ja vēlies uzzināt citu cilvēku pieredzi ar grēksūdzes sakramentu, tad piedāvājam ieklausīties RML klausītāju pieredzes stāstos: