12. un 13. martā visā pasaulē norisināsies lielā gavēņa iniciatīva “24 stundas Kungam”, kuras moto ir “Viņš piedod visas tavas vainas.” (Ps. 102, 3)
Šo iniciatīvu ir aizsācis pāvests Francisks, un tā ik gadu norisinās piektdienā un sestdienā pirms ceturtās Lielā gavēņa svētdienas.

Iniciatīvas “24 stundas Kungam” mērķis ir mudināt cilvēkus saņemt Izlīgšanas sakramentu, kā arī atgriezties pie Kunga intensīvā lūgšanā. Jau pērn šis pasākums daudzviet nevarēja norisināties, kā ierasts korona vīrusa izraisītās krīzes dēļ. Tomēr, Baznīca, atgādinot par šo akciju, aicina tajā ņemt aktīvu dalību atbilstoši apstākļiem. Pērn, uzsākot šo akciju, pāvests Francisks sacīja: “Es iedrošinu ticīgos vaļsirdīgi tuvoties Dieva žēlsirdībai grēksūdzē un īpaši lūgties par tiem, kurus ir skāris pandēmijas pārbaudījums. Esmu drošs, ka tur, kur nevarēs svinēt “24 stundas Kungam”, varēs izdzīvot šo gandarīšanas brīdi, lūdzoties personīgi.”

12. martā, priestera katehēzē viesojās pontifikālās jaunās evaņģelizācijas veicināšanas padomes pārstāvis monsinjors Kšištofs Marcjanovičs (Krzysztof Marcjanowicz), kurš pastāstīja par akcijas “24 stundas Kungam” mērķi, veidiem, kā tajā iesaistītes. Varam dzirdēt arī liecības par šīs akcijas augļiem citviet pasaulē. Ierakstu vari dzirdēt šeit:

Grēksūdzes un Adorācijas iespējas draudzēs:

Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus kapelā  Adorācija 24 stundu garumā- no 12.03. pl. 17.00 līdz 13.03. pl. 17.00
Gulbenes Vissvētākā Sakramenta draudzē 13. martā pl. 11.00-12:00 Adorācija klusumā un grēksūdzes iespēja, pl. 12.00 – 13.00 slavēšana
Rīgas sv. Trīsvienības draudze: Adroācija katru dienu laikā no pl. 7.30 līdz 9.00, kā arī no pl. 16.30 līdz 18.00;
Grēksūdzes iespēja pirms vai pēc katras Svētās Mises (7.00, 9.00 un 18.00) un/vai Mises laikā, kā arī pēc pieprasījuma.
Rīgas Kristus Karaļa draudze: piektdien, 12.03. pl. 18.30 Sv. Mise un pēc tam adorācija un grēksūdze līdz pl. 21.00
Rīgas Marijas Magdalēnas draudzē 13.martā Adorācija visu dienu līdz vakara Sv. Misei
Liepājas Svētā Jāzepa katedrālē Adorācija 12. un 13. martā pēc rīta Mises līdz vakara Misei (pl. 09:00-18:00); grēksūdzes iespējas no 11:00-12:00, 14:00-15:00 un 17:00-18:00.
Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālē 12.martā pl.17:00 Krusta ceļš, pl. 18:00 Sv. Mise un adorācija līdz pl. 19:30

“24 stundas Kungam” programma “Radio Marija Latvija” ēterā

17.00 Lectio divina par 103. psalmu, vada kustība Pro Sanctitate
18.00 Svētā Mise no Liepājas sv. Jāzepa katedrāles
18.30 Vesperes
19.00 Rožukronis
20.00 Aizlūgšana tiešraidē, vada Marijas skola un pr. Arnis Maziļevskis
22.00 Sv. Jāzepa rožukronis, kustība Pro Sanctitate
23.00 Pielūgsme, vada Sv. Marijas Magdalēnas draudzes jaunieši
00.00 Lūgšana tiešraidē no Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas draudzes
1.00 Slavēšana, vada kristīgā draudze “Pilsēta”
3.00 Žēlsirdības kronītis, Kursta ceļš
4.00 Slavēšana, vada kristīgā draudze “Pilsēta”
06.00 Himna, lūgšana, Rūgtās asaras
06.20 Ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
07.50 365 iespējas
08.00 Svētā Mise
08.50 Ziņas
09.00 Saruna ar V.E. bīskapu Viktoru Stulpinu par to, kas ir sirdsapziņas izmeklēšana un gandarīšanas sakraments (Pr. Pēteris Skudra)
10.00 Gavēņa kalendārs, Sv. Jāzepa novenna
10.15 Sirdsapziņas izmeklēšana ar bīskapu Viktoru Stulpinu
10.45 Liecības par grēksūdzi
11.00 Aicinām klausītājus dalīties ar grēksūdzes pieredzi, pastāstīt savas liecības
12.00 Lūgšanas Kunga eņģelis un Krusta ceļš
13.00 Slavēšana un pateicība kopā ar Māri Veliku
14.00 Saruna ar māsu Hannu Ritu Laue par tēmu: “Kas ir piedošana?”
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio ziņas, Mieram Tuvu dienas Svēto Rakstu lasījumi
16.00 Aizlūgšana tiešraidē kopā ar pr. Pāvilu Komolu
18.00 Svētā Mise no Viļānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa draudzes
19.00 Rožukronis

Mēs aicinām ikvienu atsaukties pāvesta Franciska aicinājumam un veltīt 24 stundas Dievam, kopīgi lūdzoties un pateicoties Dievam par žēlastībām!

P.S. Ierakstus no šī gada akcijas “24 stundas Kungam”, kā arī no iepriekšējiem gadiem  klausies šeit: