Viens no tēliem, kas pavada mūs adventa ceļā, ir Jānis Kristītājs jeb Priekštecis (ο Πρόδρομος), kā viņu godbijīgi dēvē austrumu tradīcijā. Viņa izskats, balss, žesti mūsu ceļā pretī cilvēktapšanas noslēpumam kļūst par atgādinājumu, ka Dievs katra cilvēka sirdī ir ielicis neremdināmas slāpes pēc taisnīguma. Šīs slāpes ir Dieva klātbūtnes zīme pasaulē, kas cenšas iztikt bez Dieva klātbūtnes. Šī patiesības klusā balss turpina skanēt netaisnības troksnī: «Sagatavojiet Kungam ceļu; dariet taisnas viņa takas» (Mk 1,3). Dažreiz kristietis gaida zīmi, lūdz žēlastību sadzirdēt Dieva balsi, izprast Viņa nodomu… Tomēr, visbiežāk, tas nenotiek tā, kā esam iedomājušies… «Viņš ļaus sadzirdēt savu balsi», tomēr tā būs vismazāko, vispazemotāko, visatstumtāko balss.


Advents ir brīdis, kad varam pārdomāt un no jauna ieraudzīt veidu, kādā Dievs ir klātesošs šajā pasaulē un mūsu dzīvē, atskārstot, cik paradoksāla, neiedomājama, šķietami neloģiska var būt šī Klātbūtne.


Jānis Kristītājs pats nav šī Klātbūtne, tomēr viņa vēstījums sagatavo atnākšanu un kaut kādā mērā jau ļauj mums ņemt tajā dalību — gaidot. Gaidot kādu svarīgu ciemiņu, gatavojoties viņu uzņemt, tu, visbiežāk, centies radīt mājīgu, draudzīgu, dialogu veicinošu gaisotni. Jānis dodas tuksneša klusumā, lai atgrieztos pie būtiskā, sagatavojoties uzņemt kāda cita Klātbūtni.

Mihails Volohovs
Liepājas diecēzes priesteris,
RARZI Baznīcas vēstures un patroloģijas pasniedzējs

Klausies pārdomas, ko katrai dienai sagatavoja priesteris Mihails Volohovs. Ja tu vēlies saņemt pārdomas savā e-pastā, aizpildi šo pieteikuma formu.

Adventa II nedēļas svētdiena, 10.decembris

Rakstu vieta: “Izvēlētā tauta, lūk, Kungs nāks atpestīt visas ciltis. Viņš ļaus sadzirdēt savu balsi, lai iepriecinātu jūsu sirdis. /Is 30:19,30 Adventa II svētdienas introits/

Dienas uzdevums: Šodien tu vari pārdomāt, kas ikdienā tevi dara nepacietīgu un ko tu esi gatavs pacietīgi gaidīt.

Adventa II nedēļas pirmdiena, 11.decembris

Rakstu vieta: “Mēs šodien redzējām brīnumdarbus!“ /Lk 5, 26. Adventa II nedēļas pirmdienas evaņģēlijs/

Dienas uzdevums: Šodien tu vari savā ikdienā mēģināt ieraudzīt tos, kurus citi izliekas neredzam.

Adventa II nedēļas otrdiena, 12.decembris

Rakstu vieta: “Tas nav jūsu Tēva, kas ir debesīs, prāts, ka viens no šiem mazajiem pazustu.“ /Mt 18, 14. Adventa II nedēļas otrdienas evaņģēlijs/

Dienas uzdevums: Šodien tu vari beigt sevi žēlot un sajusties īpašs: Dieva mīlēts.

Adventa II nedēļas trešdiena, 13.decembris

Rakstu vieta: Nāciet pie manis visi, kas strādājat un ciešat grūtības, un es jūs atspirdzināšu. /Mt 11, 28. Adventa II nedēļas trešdienas evaņģēlijs/

Dienas uzdevums: Šodien tu vari atrast brīdi, lai noliktu malā lietas, darbus un domas un vienkārši būtu Dieva klātbūtnē.

Adventa II nedēļas ceturtdiena, 14.decembris

Rakstu vieta: Nebīsties, es nāku tev palīgā. /Is 41, 13. Adventa II nedēļas ceturtdienas pirmais lasījums/

Dienas uzdevums: Šodien tu vari pārdomāt sava ticības ceļa iesākumu, atceroties cilvēkus, kas ir bijuši līdzās un notikumus, kas ir atstājuši kādu iespaidu.

Adventa II nedēļas piektdiena, 15.decembris

Rakstu vieta: “Lūk, Kungs nāks lielā godībā, nesot savai tautai mieru un dāvājot tai mūžīgo dzīvi. /Adventa II nedēļas piektdienas introits/

Dienas uzdevums: Šodien tev ir iespēja vingrināties ārējā un iekšējā klusumā.

Adventa II nedēļas sestdiena, 16.decembris

Rakstu vieta: “Viņam jāaug, bet man jāiet mazumā. /Jņ 3,30/

Dienas uzdevums: Šodien tu vari ieskatīties savā ikdienā un atrast tās vietas, kur vari iet mazumā un ļaut Kungam pieaugt.