Radio Marija vērtība – Misionārais gars

Baznīca pastāv lai evaņģelizētu. Jēzus pavēle “ejiet un sludiniet visai radībai” skar ikvienu kristīto, tāpēc Radio Marija rūpejas par to, lai tā vienmēr būtu uzticīga šai Baznīcas misijai, kurai kalpo. Radio Marija ēters ir vērsts uz to, lai ikviens varētu piedzīvot nemitīgu atgriešanos, gan lūdzoties kopā ar citiem klausītājiem, gan arvien pamatīgāk iepazīstot kristīgo ticību.

Radio Marija mērķis ir kļūt par nacionāla mēroga radio staciju, kura noklāj visu valsts teritoriju, lai Dieva Vārds var aizsniegt ikvienu iedzīvotāju. Ētera mērķis ir ļaut cilvēkiem nemitīgi piedzīvot Dieva klātbūtni. Evaņģelizācija notiek caur Baznīcas Maģistērijam uzticīgu katehēzi, kas cilvēkiem, kuri vēl nepazīst kristīgo ticību, to var iepazīt, savukārt jaut aktīviem kristiešiem palīdz augt ticības izpratnē un attiecībās ar savu Glābēju.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta sabiedrības atstumtajiem – nabagiem, slimajiem, vientuļajiem, ieslodzītajiem, kā arī citiem, kuri atstāti sabiedrības perifērijā. Viņi ir evaņģelizācijas prioritāte.