Jēzus ir sacījis: “Ejiet pa visu pasauli un sludiniet Evaņģēliju visai radībai”. Radio Marija šo pavēli ņem vērā ļoti nopietni un cenšas to izpildīt ik mirkli. Lai šai pavēlei varētu palikt uzticīgi, Radio iesaista neskaitāmus cilvēkus, kuri ir gatavi ziedot savu brīvo laiku un pūles Labās Vēsts sludināšanā. Brīvprātīgie ir Radio Marija spēks.

Tie ir tik vitāli svarīgi, cik sirdspuksti cilvēka dzīvības procesu nodrošināšanai. Pateicoties brīvprātīgo darbam gan ēterā, gan ārpus tā, Radio var nodrošināt savu skanējumu, aizsniedzot ikvienu cilvēku, kam nepieciešams dzirdēt Labo Vēsti. Brīvprātīgie ienes cerību un mieru ikvienās mājās, kur klausās Radio Marija.

Jēzus saka: “dodiet un jums tiks dots”. Radio Marija brīvprātīgie ir tie, kas mums rāda piemēru, ka laiks un pūles, ko tu dāvā otram, nekad nav zemē nomests laiks, tas sniedz gandarījumu pašam devējam. No sirds lūdzam par ikvienu brīvprātīgo, kas ir iesaistījies šajā projektā un lūdzam par jauniem aicinājumiem uz brīvrātīgo kalpojumu, lai RM sirds nekad nepārstāj pukstēt. Lai mūsu brīvprātigie vienmēr rīkojas mīlestības pret Dievu un tuvāko vadīti un iedvesmo arī citus bez kavēšanās doties Kunga druvā.

Radio Marija brīvprātīgie, paldies!