11. diena

“Sakait izmisušām sirdīm: “Esiet stipras, nebīstieties! Redzi, te ir jūsu Dievs! Atriebība nāk un Dieva atmaksa! Viņš pats nāk un jūs izglābs!” /Is. 35:4/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi māsa Tabita