Kā garšo psalmi

Raidījumu vada: Stella Jurgena un Andžela Roze-Jumiķe 📍 Raidījums skan katru sestdienu, plkst. 16:00 Ecehiela grāmatā lasām, ka Kungs dod pravietim Rakstu rulli kā ēdienu, ar kuru pildīt savas iekšas (sal. Ez 3,3). Tātad Rakstiem ir garša un tie uztur cilvēku dzīvu, jo iekšu pildīšana ar Rakstu rulli bibliskā nozīmē  Vārdu uzņemt ar visu būtību. … Turpināt lasīt Kā garšo psalmi