“Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu” – tā skan savulaik populāras, īpaši svētceļnieku solim piemērotas, dziesmas vārdi. Sekojoši skan: “…mēs taču ejam ar Kungu, lai ar to mums pietiek.” Jā, ejam ar Kungu. Tomēr, visticamāk, ka ikviens ir piedzīvojis, ka, neskatoties uz labo gribu un nodomiem, ik pa posmam nav ne vienkārši, ne mierīgi. Kas ir šis Kungs, ar kuru eju? Vai pazīstu Viņu, vai pazīstu sevi? Kā īstenot šo ceļu? Vai tiešām ir iespējams “vienkārši un mierīgi”? Kur Viņš ir vētras laikā un kur tad esmu es?

Šajā, 2021./22., sezonā uzsāktajā raidījumu ciklā raidījuma epizodēs runāts gan par Dievu un cilvēku, gan par šo attiecību veidošanu un dažādajiem ceļiem, pa kādiem tiekam vadīti. Katrs raidījums ir ar akcentu uz kādu būtisku ticības izdzīvošanas ikdienā jomu vai jautājumu.

Raidījuma veidotāja māsa Meinarda aicina uz klausīšanos, cerot, ka tā palīdzēs doties arvien dziļāk Dieva noslēpumā. Lūk, šīs sezonas epizodes: