Jesses koka 17. simbols: valis

Adventa laiks strauji virzās uz priekšu, līdzi arī mēs, lasot Svētos Rakstus, kur esam nonākuši līdz Jonam un viņa piedzīvojumam, kas lasāms Jonas grāmatā. Valis, kas norija Jonu, viņu izspļāva Nīnives tuvumā, lai tas neatkāptos no Kunga pavēles. Iespējams, ka mūs reizēm sevī ievelk grēka tumsa, kas notiek, jo bēgam no Dieva. Bet Dievs dod[…]