Jesses koka 16. simbols: ugunskurs

Skaidrs, ka Adventa laikā mēs iededzam sveces. Nav īsti skaidrības, kāpēc uguns liesma tik ļoti tuvina cilvēku Dievam. Tas pats reiz notika ar Eliju un Baāla priesteriem pie ugunskura, kā lasām 1. Ķēniņu grāmatas 18. nodaļā no 16. līdz 39. pantam. Ugunskuram ir nepieciešams kāds, kurš to iededzina, citādi tas ir tikai malkas krāvums. Elijs[…]