Raidījuma vadītājs: Māsa Emanuela

Raidījums skan mēneša 1. pirmdiena 13:00; ar atkārtojumu mēneša 2. ceturtdienā, plkst. 16:00

Apraksts:

Šajā raidījumu ciklā jūs dzirdēsiet par Svētā Gara augļu – mīlestības, miera, prieka, labvēlības, labestības, lēnprātības un mērenības – nobriešanu konkrēto svēto dzīvēs. Viņu piemēros mēs smelsim gudrību, iedvesmu un spēku atvērties savas sirds dziedināšanai, lai tā kļūtu dzīvības pilna un auglīga Svētajā Garā.