Raidījumu vada: Egils Purviņš

Raidījums skan trešdien, mēneša 2. nedeļā plkst. 17:00

Apraksts:
Raidījums par sevis realizāciju, dzīvot gribu un spēku, enerģiju, piepildījumu, atvēršanos dzīvei un pilnvērtīgu uzplaukumu pretī Dievam, savam tuvākajam un sev pašam.