Latvijā augusts bez svētceļojuma nav iedomājams. Arī Radio Marija Latvija vasaras ēters nav iedomājams bez svētceļojuma noskaņas. Šis gads nebūs izņēmums. Jau no 2. augusta varēsim sekot līdzi svētceļniekiem, kuri dodas uz Aglonu un gūt svētceļojuma pieredzi pat neizejot no savas ierastās ikdienas. Jau otro reizi organizējam paši savu grupu.

Jaunās FM frekvences ieviešanu atzīmēsim ar svētceļojumu no Cēsīm- vietas, kura pievienojusies RML ģimenei.

Mūsu moto būs “Celsim namu uz Klints”, kas ir aizgūts apustuļa Pāvila 1. vēstules korintiešiem 3. nodaļas 11. panta “Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus.” Svētceļojuma laikā centīsimies izprast, kas tad ir mūsu ticības pamati, uz kuriem Kristus aicina stāvēt (Mt 7: 24). Komentāros vari rakstīt savas idejas, kas Tev šķiet paši kristietības pamati- visbūtiskākais, uz kā balstās mūsu ticība.

Praktiska informācija:

✅  Plānojam doties ceļā 2. augustā, ienākt Aglonā 12. augustā.
✅  Sāksim ceļu Cēsīs, īsākais plānotais km skaits dienā būs 15 km, garākais 26 km.
✅  Edināšanu ceļā 3x dienā
✅  Provizoriskās izmaksas no viena dalībnieka būtu 60-70 euro (Iekļauts ēdiens, transports, naktsmītnes, grāmatiņas, utt)
✅  Lielās mantu somas no naktsmītnes uz naktsmītni arī tiks pārvestas ar mašīnu.
✅  Plānojam un ceram, ka izdosies visās nakstmītņu vietās dabūt iespēju gulēt iekštelpās, bet vajadzības gadījumā – arī teltīs. (Tas tiks vēl precizēts, bet par telti tad būtu jāparūpējas pašiem)
✅  Ievērosim aktuālās higiēnas un drošības prasības.
✅  Pirms došanās ceļā- ļoti svarīgi būs sakārtot visas oficālās lietas, lai viss notiktu atbilstoši MK noteikumiem. (Rakstisks apliecinājums, ka neesam bijuši kontaktā ar Covid19 slimniekiem, ārzemēs utt.)
✅  Līdzīgi kā pagājušajā gadā, viens no mūsu pamatuzdevumiem būs nodrošināt Radio Marija Latvija klausītājiem iespēju būt līdzdalīgiem svētceļojumā attālināti. Dienas kārtība tiks pielāgota ētera vajadzībām.

Svētceļojumam kopā ar Radio Marija vari pieteikties līdz 17. jūlijam, rakstot e-pastu uz svetcelojums@rml.lv vai zvanot 25985882 (Līva).

Kristietībā svētceļojumi ir pazīstami kopš pašiem pirmsākumiem. Pats Jēzus devās svētceļojumos uz Jeruzalemes templi, ievērojot jūdu tautas tradīcijas. Pirmie kristieši apmeklēja Svēto Zemi, kur dzīvojis, miris un augšāmcēlies mūsu pestītājs Jēzus Kristus. Vēlāk par svētceļojumu mērķiem kļuva mocekļu kapa vietas, kā arī vietas, kur viņi devuši liecību par savu ticību. Daudzi svētceļojuma mērķi ir sistīti ar svēto kapa vietām, svētvietām, kas veltītas Marijai vai arī, kur ir notikuši lieli brīnumi.

Viens no iecienītākajiem svētceļnieku galamērķiem Latvijā ir Aglonas Bazlika. Piesakies un dodamies ceļā uz Aglonu kopā!

Pr. Pēteris Skudra