Foto: Katoļu Baznīca Lietuvā

Pāvesta četru dienu vizīte Baltijas valstīs ir sākusies (programmu vari skatīt šeit). Tās pirmā diena pavadīta Viļņā, no rīta tiekoties ar Valsts prezidenti un citām amatpersonām, bet pēcpusdienā pāvests apmeklēja Aušras jeb Rītausmas vārtus (Viļņas sanktuārijs), kā arī uzrunāja Baltijas jauniešus katedrāles laukumā.

Ceram, ka Tev bija iespēja sekot līdzi notiekošajam tiešraidē. Lai atsvaidzinātu dzirdēto un redzēto, kā arī iedziļinātos pāvesta vēstījumā katrā no vietām, piedāvājam pārskatu par šodien piedzīvotajiem notikumiem.

Oficiālās fotogrāfijas no pāvesta vizītes Lietuvā

1) Tikšanās ar valsts amatpersonām Prezidentes pilī: “Pagātnes grūtības palīdz atrast pareizos līdzekļus, stājoties pretī šodienas izaicinājumiem un grūtībām.”

2) Uzruna pie Rītausmas vārtiem: “Pagātnē mēs par daudz esam cēluši nocietinājumus, bet šodien jūtam vajadzību uzlūkot viens otru un atpazīt otrā brāli un māsu, iet plecu pie pleca, atklāt un pieredzēt ar prieku un mieru brālīgas līdzās pastāvēšanas vērtību.”

3) Tikšanās ar Baltijas jauniešiem Viļņas katedrāles laukumā: “Dzīve vienmēr ir atrašanās ceļā, meklējot pareizo virzienu un nebaidoties griezties atpakaļ, ja esmu kļūdījies. Visbīstamāk ir sajaukt šo ceļu ar labirintu: ar bezmērķīgu mīņāšanos vienīgi ap sevi, nemaz nemeklējot ceļu, kas ved uz priekšu.”

Ieskats Latvijas grupu braucienā uz jauniešu tikšanos:


Ieklausoties pāvesta teiktajā vizītes Baltijā pirmajā dienā, var sadzirdēt aicinājumu novērtēt pagātni, mācīties no tās, neesot atrautiem no savām saknēm, bet reizē pieņemt un piedzīvot tagadni, kā arī saglabāt cerību nākotnei. Ko mums atklās nākamās dienas?