1. līdz 6. augustam Portugāles galvaspilsētā Lisabonā. 

Kā ziņots, Pasaules Jauniešu dienu temats šoreiz ir: “Marija cēlās un steigšus aizgāja” (Lk 1, 39). Tajā izskan aicinājums celties. Pāvests Francisks mudina jauniešus celties un ar steigu atbildēt Kunga aicinājumam izplatīt Labo vēsti, kā to darīja Marija pēc tam, kad bija pateikusi “jā” Kungam. Lūkasa evaņģēlijā lietotais vārds “celties” apzīmē arī augšāmcelšanos un pamošanos dzīvei. 

No 26. augusta visās Portugāles diecēzēs norisinās sagatavošanās nedēļas pasākumi, bet 1. – 6. augustā Lisabonā satiksies jaunieši no visas pasaules.

RML ēterā varēs sekot līdzi galvenajiem notikumiem kopā ar Pavestu Franciaku, dzirdēt katehēzes un reportāžas no notikuma vietas, kur atrodas mūsu kolēģi un brīvprātīgie.

Sākot no 24. jūlija plkst. 17:00 RML ēterā varēs dzirēt ieskatu no notikuma vietas – par to, kā jaunieši gatavojas ceļam, kādas sajūtas un kādas gaidas virmo gaisā pirms lielā notikuma.

Translāciju grafikā iespējamas izmaiņas, bet nemainīgi programmas pukti ir – tiešraides no galvenajiem programmas notikumiem kopā ar Pāvestu Francisku.

2. augustā

plkst. 9:00 Katehēze

plkst. 10:00 Reportāžas

plkst. 17:00 reportāžas

plkst. 19:00 Vesperes kopā ar Pāvestu Francisku

3. augustā

plkst. 9:00 Katehēze

plkst. 10:00 Reportāžas

plkst. 17:00 reportāžas

plkst. 19:45 Atklāšanas ceremonija kopā ar Pāvestu Francisku

4. augustā

plkst. 9:00 Katehēze

plkst. 10:00 Reportāžas

plkst. 17:00 reportāžas

plkst. 20:00 Krustaceļš kopā ar Pāvestu Francisku

5. augustā

plkst. 9:00 Katehēze

plkst. 10:00 Reportāžas

plkst. 11:30 Rožukronis no Fatimas kopā ar Pāvestu Francisku

plkst. 17:00 reportāžas

plkst. 22:45 Vigilija kopā ar Pāvestu Francisku

6. augustā

plkst. 9:00 Katehēze

plkst. 10:00 Reportāžas

11:00 Noslēguma sv. Mise kopā ar Pāvestu Francisku

plkst. 17:00 reportāžas

Pasaules Jauniešu Dienu translācijas Radio Marija Latvija ēterā ir iespējamas pateicoties Tavam ziedojumam.
Šobrīd Tavs ziedojums ir īpaši svarīgs, lai arī augustā mēs varētu nodrošināt translācijas no šī vispasaules notikuma.
Ziedo jau šodien https://rml.lv/ziedo/ 
Sirsnīgs paldies!