Radio Marija vērtība – Paļāvība uz Dieva providenci

Jēzus ir sacījis: “meklējiet Dieva valstību un viss pārējais jums tiks dots” (Lk 13: 31). Radio Marija ņem vērā šos vārdus ļoti nopietni. Radio Marija arī praktiskos jautājumos paļaujās uz ticības vērtībām, nevis tikai cilvēciski materiālistiskiem aprēķiniem.

Lai Radio Marija varētu brīvi sludināt atgriešanos pie Dieva, netiekot pakļauta kādas šauras grupas interesēm vai noteikumiem, tā apzināti atsakās no reklāmām vai citiem naudas avotiem. Savos praktiskajos jautājumos Radio Marija pilnībā paļaujas uz savu klausītāju dāsnumu. Klausītāji ir tie, kas novērtē vai Radio ir uzticīgs saviem mērķiem un atbalsta tā skanējumu ar saviem ziedojumiem un kalpošanu. Līdz ar to paļaušanās uz Dieva providenci nav pasīva gaidīšana, bet gan aktīva iesaistīšanās, apzinoties katra līdzatbildību. Ir apbrīnojami, cik daudz Dievs var paveikt pat caur pavisam niecīgiem ziedojumiem dažu centu apmērā.

Apustulis Pāvils raksta, ka priecīgu devēju mīl Dievs un lai katrs dāvā tik, cik sirds viņam liek. Dievs uzrunā klausītāju sirdis sniegt savu artavu Radio uzturēšanā, tie atsaucas šai iedvesmai un Radio turpina skanēt.