Otrajās Lieldienās Radio Marija komanda un brīvprātīgie devās nest priecīgo vēsti par Kristus augšāmcelšanos pie VSAC “Rīga” filiāles “Ezerkrasti” iemītniekiem un darbiniekiem, kuri kuplā skaitā bija sapulcējušies, lai klausītos bērnu sagatavoto koncertu un piedalītos Svētajā Misē. Kā izrādās – daudzi jau ir pastāvīgie RML klausītāji un ikdienā gan lūdzas kopā ar Radio Marija, gan klausās raidījumus un seko līdzi Baznīcas dzīvei ar radio starpniecību.

RML promotere Jolanta dalās sajūtās par piedzīvoto: “Patiešām, šis prieks, ko guvām tur esot, satiekot mūsu klausītājus un svinot kopā šos Kristus aušgāmcelšanās svētkus ir nenovērtējams. Ikdienā bieži iekļūstam nemitīgā steigā un raizēs, tomēr šādi vienkārši satikšanās mirkļi piepilda.

Līvas Kupferes pārdomas pēc pasākuma: “Kristus ir Augšāmcēlies – tā ir Vēsts, kas lika skriet pirmajām sievietēm, kuras šo Vēsti izdzirdēja, un tā liek skriet arī mums! Īpašs paldies par šodienu pr. Vinejam, jo bez viņa šī satikšanās nebūtu tik pilnīga!

Atliek tikai novēlēt Sv. Mātes Terēzes vārdiem, lai mums vairāk atliek laika viens otram: “Šodien mums nav laika pat paskatīties vienam uz otru, nav laika runāties, priecāties vienam par otru… Tā mēs aizvien mazāk un mazāk satiekamies viens ar otru. Pasaule iet postā mīļuma un laipnības trūkuma dēļ. Cilvēki mokās mīlestības slāpēs, bet mīlestībai neatliek laika, jo visi tik ļoti steidzas.” /sv. Māte Terēze/

Sirsnīgs paldies pr. Vinejam no Indijas, kurš laipni piekrita nosvinēt Svēto Misi un bija gatavs arī aizlūgt par cilvēku vajadzībām.
Paldies mūziķiem – Ievai, Kristiānam un mammai Annai, kas bagātināja pasākumu ar brīnišķīgiem skaņdarbiem.
Paldies Aināram Ašakam par uzaicinājumu!