Raidījumu vada: Kristīne Lazdiņa

Raidījums skan mēneša 3. trešdienā, plkst. 17:00

Apraksts:
Šo raidījumu iedvesmo Kristus aicinājums būt vienotiem, kā arī katoļu un luterāņu kopīgi parakstīts dokuments ar šādu nosaukumu. Raidījumā piedalās katoļu, luterāņu un baptistu mācītāji, kuri diskutē par dažādiem kristietībai svarīgiem jautājumiem, sniedzot katrs savas konfesijas skatījumu, kā arī meklējot kopsaucējus. Tas ļauj iepazīt katras konfesijas skatījumu uz kristietību, kā arī saskatīt, kuros jautājumos ir kādas būtiskas atšķirības un kuros ir vienprātība. Aicinām klausītājus aktīvi iesaistīties ar jautājumiem, meklējot ceļu uz kristiešu kopību!