Raidījumu vada: Mārīte Jirgensone

Raidījums skan: 

Apraksts:

Raidījums ir par cilvēka atgriešanos pie Dieva. Par saņemtajām svētībām un dziedināšanu. Raidījumu viesi pārstāv dažādas konfesijas, tostarp viesu vidū ir arī iekšējās dziedināšanas programmas “Dzīvības Straumes” dalībnieki, lai liecinātu par to kā izmainījusies dzīve pēc tam, kad lūgšanā Dievam uzticēti lielākie un nozīmīgākie dzīves jautājumi.