Raidījumu vada: Apvienība “Laulāto Tikšanās”

Raidījums skan katra mēneša 2. svētdienā plkst. 20:00

Apraksts: 
Raidījums ģimenēm par ģimenēm. Mīlestības pilnas sarunas par Dievu, savstarpējām attiecībām, bērniem, kaimiņiem un citiem. Stiprināsim laulību un no jauna meklēsim ceļu viens pie otra!