Pagājušajā sezonā Stellas Jurgenas raidījumā “Mazo praviešu vārda maize” bija iespēja lasīt un iedziļināties dažās tā saukto “mazo praviešu” grāmatās. Kāpēc? Vispirms jau tāpēc, ka tās ir nepelnīti pamestas novārtā un satur mūsu laikam ļoti aktuālu vēstījumu.

Šie pravieši nav mazi vai maznozīmīgi, tikai viņu vēsts ir ieslēgta maza apjoma grāmatās. Dažkārt tā ir tikai viena nodaļa. Taču šo 12 praviešu pulkam kopējs tas, ka viņi visi uzrunā tautu grūtību brīžos, bez kādas reliģiskās vai politiskās tolerances norāda uz laicīgās un garīgās varas nesēju atbildību. Un arī viņu noziegumiem. Viņi aicina cilvēkus toreiz un šodien ļoti svarīgu pagriezienu domāšanā un rīcībā-atgriešanos pie Kunga un Viņa likumiem. No krietnā praviešu pulka devuma izvēlējāmies lasīšanai Amosa, Jonas un Joēla grāmatas.

Vienkāršā gana Amosa vēsts arī šodien kliegtin kliedz uz korumpētiem laicīgās un garīgās varas nesējiem, atgādinot par nabagu, kurš ir viņu aplaupīts, bet kura ciešanas sauc uz Dievu. Amoss arī šodien atgādina mums katram par tuvāko līdzās, par uzdevumu rūpēties par viņu nelaimē.

Savukārt pravietis Jona izvērš uz āru mūsu iekšējās cīņas, dažkārt arī ar pašu Dievu. Pretestību Dieva žēlastībai, ja tā lemta, mūsuprāt, necienīgiem cilvēkiem, kā niniviešiem, pie kuriem tika sūtīts Jona.

Joēla grāmata atkal ļauj ļoti skaidri izprast patlaban notiekošo pasaulē – karu, dabas stihijas, slimības, badu-tā izgaismo cēloņus kuri ir mūsos pašos, novēršoties no Kunga. Taču Joēls, runājot par Izraēļa atjaunošanu, raugās jau Jaunās Derības laikmetā, kad Svētais Gars tiks izliets par visām tautām. Viņa vēstījums palīdz šodien atnākušo Kunga tiesu uzlūkot ar cerību.

Ieintriģēja? Klausies raidījumus zemāk: