Radio Marija dzima Itālijā pirms vairāk nekā 30 gadiem kā atbilde uz Marijas aicinājumu. Starp vairākām iniciatīvām, kas tolaik radās, tieši šī turpina pastāvēt joprojām un izplatīties pa visu pasauli. Pāvests Jānis Pāvils II Mariju dēvēja ar evaņģelizācijas zvaigzni. Šodien viņa evaņģelizācijas misiju veic ar Radio starpiecību, kas nes viņas vārdu. Tāpēc Radio Marija varam saprast, izprotot mariānisko garīgumu.

Marija mums kalpo kā piemērs. No viņas varm mācīties, kā pieņemt Dieva Vārdu un ļaut tam iemiesoties mūsu dzīvē. Marija ir pirmā evaņģēlizētāja, jo saņēmusi Jēzu savā miesā, viņa tūdaļ steidzās kalpot savai radiniece, kuru pārņēma liels prieks, sastapot Jēzu viņa mātes miesās. Marija ar savu kluso, pacietīgo klātbūtni pestīšanas notikumos ir paraugs mums nest ikdienas grūtības un pārbaudījumus, saglabājot paļāvību uz Dievu.

Esot Jēzus māte, Marija kļūst arī par Baznīcas – Jēzus mistiskās miesas māti. Mēs viņā varam rast patvērumu, lūgšanu atbalstu un mātišķas rūpes. Jēzus vēlas glābt visus cilvēkus un Viņa māte, būdama cieši vienota ar savu Dēlu, rūpējas lai ikviens atrastu ceļu pie viņas Dievišķā Dēla. Tāpēc Radio Marija ir Marijas projekts, ar kuru viņa palīdz cilvēkiem sastapt Kristu savā ikdienā. Ikviens, kurš darbojas radio, ir piepildīts ar mīlestību pret Dieva māti un vēlmi palīdzēt viņai vest dvēseles pie Jēzus.

Marija, evaņģelizācijas zvaigzne, Radio Marija karaliene, lūdz par mums!