Jaunākie valdības noteikumi paredz stingrākus pulcēšanās ierobežojumus. Tomēr tas netraucē svinēt svētkus! Radio Marija Latvija (RML) rūpēsies par svētku noskaņu, lai sniegtu garīgu stiprinājumu Latvijas iedzīvotājiem.
Svētkos RML sniegs iespēju lūgties kopā ar pāvestu Francisku, ieklausoties viņa pārdomās un sekojot līdzi viņa vadītajiem dievkalpojumiem. Dievkalpojumi no Vatikāna tiks translēti tiešraidēs ar sinhronu tulkojumu latviešu valodā.
Tam varēs sekot līdzi arī video, Radio Marija Facebook un YouTube kontos.

Tāpat, varēsim būt kopā arī Latvijas baznīcu dievkalpojumos tiešraidē. Pēc dievkalpojumiem Lieldienās, tradicionāli, tiks svētīti svētku ēdieni, varēsim šo svētību saņemt garīgi, tāpat kā lūdzamies “Garīgās komūnijas” lūgšanu katras stundas sākumā.

Tāpat kā līdz šim krīzes laikā, RML ēterā var dzirdēt katoļu, luterāņu un baptistu dievkalpojumus, lai sniegtu garīgo atbalstu pēc iespējas vairāk cilvēkiem.

(Pilnu ētera programmu skat. zemāk)

Triduum (Trīs svēto dienu) dievkalpojumi:

Lielajā ceturtdienā, 9. aprīlī:

pl. 10.00 Hrizmas svētīšanas Mise no Rēzekne Jēzus sirds katedrāles
pl. 19:00 Pāvesta svinēta Svētā Mise no Vatikāna ( Live video Facebook, YouTube)
pl. 20.00 LELB dievkalpojums no Rīgas Doma baznīcas

Lielajā piektdienā, 10. aprīlī:

pl. 11:00 Kristus ciešanu dievkalpojums no Rīgas Lutera draudzes
pl. 14:00 Krusta ceļa tiešraide no Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles
pl. 15.00 Jēzus ciešanu dievkalpojums no Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles
pl. 17.00 Rīgas Ekumēniskais krusta ceļš
pl. 19:00 Pāvesta Franciska svinēts dievkaplojums no Sv. Pētera bazilikas Vatikānā (Live video Facebook, YouTube)
pl. 22:00 Krusta ceļš no Vatikāna ( Live video Facebook, YouTube)

Lieldienu vigilijā, 11. aprīlī:

pl. 18.00 Lieldienu vigīlijas Svētā Mise no Liepājas Sv. Jāzepa katedrāles
pl. 22:00 Lieldienu vigīlijas Svētā Mise no Vatikāna ( Live video Facebook, YouTube)

Lieldienu rītā, 12. aprīlī:

pl. 8.00 Rezurekcijas Svētā Mise no Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles
pl. 10.00 dievkalpojums no Rīgas Sv. Pāvila evaņģēliski luteriskās draudzes
pl. 12:00 Svētā Mise no Vatikāna.
pl. 13.00 Pāvesta svētība “Urbi et Orbi” jeb “Pilsētai un pasaulei” ( Live video Facebook, YouTube)
pl. 16.00 dievkalpojums no Rīgas Mateja baptistu baznīcas

Triduum (trīs svēto dienu) programma:

10.aprīlis piektdiena

06:00 Himna, lūgšana, “Rūgtās asaras”
06:30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram tuvu)
07:00 Rožukronis ar klausītājiem, studijā Artūrs Andžs
07:50 365 Iespējas (Munise Lamberte)
08:00 Dzīvais ēters, saruna ar klausītāju, studijā Artūrs Andžs
08:50 Ziņas (Artūrs Andžs )
09:00 “Priestera katehēze”(pr. Pēteris Skudra un pr. Andris Ševels MIC)
10.00 Gavēņa kalendārs
10.05 “Rīta cēliens”, studijā priesteris Pēteris Skudra
11:00 Dievkalpojums no Rīgas Lutera Evanģēliski Luteriskā Torņkalna Baznīcas
12:30 “Rūgtās asaras”, I daļa
13:00 “Lectio Divina” ar māsu Diānu
14:00 Krusta ceļš tiešraidē no Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu katedrāles
15:00 Jēzus Kristus ciešanu dievkalpojums no Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu katedrāles
16.00 Saruna ar klausītāju
17:00 Rīgas Ekumeniskais Krusta ceļš
18:30 Vesperes
19:00 Pāvesta dievkalpojums no Vatikāna (Arī Facebook un YouTube LIVE tiešraidē)
20:40 “Rūgtās asaras” III daļa
21:00 Kompletorijs
21:30 Vatikāna radio (krievu val.)
21:50 365 Iespējas (Munise Lamberte)
22:00 Krusta ceļš kopā ar Pāvestu Francisku tiešraidē no Vatikāna (Arī Facebook un YouTube LIVE tiešraidē)

11.aprīlis, Lielā sestdiena

06:00 Himna, lūgšana, “Rūgtās asaras”
06:30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram tuvu)
07:00 Rožukronis ar klausītājiem, studijā Jolanta Grāvīte
07:50 “365 Iespējas” (Munise Lamberte)
08:00 Dzīvais ēters, saruna ar klausītāju, studijā Jolanta Grāvīte un Matīss Skujiņš
09:00 Priestera katehēze (pr. Pēteris Skudra un pr. Kārlis Miķelsons)
10.00 Gavēņa kalendārs

“Rekolekcijas ar bīskapiem” Radio ēterā:

10.05 Bīskapa Viktora Stulpina vadīta meditācija un laiks pārdomām
11.00 “Sidsapziņas izmeklēšana” kopā ar bīskapu Viktoru Stulpinu
12:00 Krusta ceļš
13:00 Bīskapa Andra Kravaļa vadīta meditācija un laiks pārdomām
13:30 “Rūgtās asaras” II daļa
14:00 Rožukronis
15:00 Žēlsirdības kornītis
15:20 Vatikāna
16.00 Saruna ar klausītāju, studijā Māris Veliks un Linda Pūdāne
17:00  “Rūgtās asaras” III daļa
17:20 Vesperes

Lieldienu vigīlija

18:00 Lieldienu vigīlijas Svētā Mise no Liepājas Svētā Jāzepa katedrāles, svētība
21:00 Kompletorijs
21:50 “365 Iespējas” (Munise Lamberte)
22:00 Vigīlijas Svētā Mise no Vatikāna kopā ar pāvestu. Studijā Velta Skolmeistere, Anda Dubra. ( Tiešraide arī Facebook un YouTube LIVE)

12.aprīlis, pirmās Lieldienas

06:00 Himna, lūgšana
06:30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram tuvu)
07:00 Rožukronis ar klausītājiem, studijā Dainis Leitāns
07:50 “365 Iespējas” (Munise Lamberte)
08:00 Rezurekcijas Svētā Mise no Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles
09:30 Jezuītu meditācija
10.00 Dievkalpojums no Rīgas Sv.Pāvila evaņģēliski luteriskās draudzes
12:00 Svētā Mise no Vatikāna kopā ar pāvestu. ( Live video Facebook, YouTube)
13:00 Pāvesta svētība “Urbi et Orbi” jeb “Pilsētai un pasaulei” ( Live video Facebook, YouTube)
13:45 Dzīvais ēters, saruna ar klausītāju. Studijā Judīte Ozoliņa
15:00 Žēlsirdības kornītis
15:20 Vatikāna radio
15.45 Svēto raktu lasījumi (Mieram Tuvu)
16:00 Dievkalpojums no Rīgas Mateja baptistu baznīcas
18:00 Svētā Mise
19:00 Vesperes, Rožukronis ar klausītāju iesaisti. Studijā Valdis Liepiņš
20:00 Mīlestības dialogs
21:00 Kompletorijs
21:30 Svēto Rakstu lasījums
21:50 “365 Iespējas” (Munise Lamberte)
22:00 Kafija ar kapucīnu

Dizains: Laura Anspoka