Radio Marija ir biedrība, kura nepieder Baznīcai, bet kura kalpo Baznīcai, tās vienībai. Radio Marija ir uzticīga pāvesta mācībai, palīdz tai aizsniegt klausītājus un rūpēties par Baznīcas vienotību ar tās ganu. Tāpat Radio Marija cieši sadarbojas ar vietējo bīskapu konferenci, atbalstot Baznīcu katrā valstī, kur tā skan. Radio Marija ik dienas cenšas būt uzticīga Baznīcas maģistērija mācībai un to uzticīgi ievērot un skaidrot.

Baznīca ir Dieva tauta, kurā ir vieta ikvienam. Dievs tai ir uzticējis ganus – bīskapus, kuri ir vienoti ar pāvestu. Baznīcā ir arī vieta lielai dažādībai, kas izpaužas dažādos garīgumos, aicinājumos, harizmās un dievbijības formās. Radio Marija nav kā atsevišķa kopiena Baznīcā ar savu garīgumu, bet gan tā ir atvērta visai plašajai Baznīcas realitātei. Tajā kalpo brīvprātīgie, kas pārstāv dažādus garīgumus, tā atbalsta dažādas dievbijības formas, kuras raksturīgas vietējai kultūrai, tā klausās vietējos bīskapos, palīdz tiem aizsniegt sev uzticētās dvēsles, lai dotu tām nepieciešamo garīgo atbalstu.