Raidījumu vada: Sintija Beitāne, kristīgi jaunieši

Raidījums skan katru mēneša pirmo trešdienu plkst. 20:00

Apraksts:
Kristīgu jauniešu veidots raidījums, kura mērķis ir raisīt jauniešu vidū diskusijas par dažādiem sabiedrībā aktuāliem tematiem, piedāvāt ieskatu dažādos viedokļos, kā arī iedvesmot pārmaiņām ikdienā

Informācija par nākamā raidījuma tēmu un saturu, kā arī citas ar raidījumu saistītas aktualitātes atrodamas facebook.com/raidijumsKedaas / instagram.com/raidijumsKedaas