Septembra mēnesī RML piedāvā raidījumu, kas palīdzēs gatavoties vēlēšanām. Ēterā raidījumu “Otto un grābekļi” varēsi dzirdēt otrdienās plkst. 16:30 (atkārtojums sestdien plkst. 14:00), un tā formāts ir diskusija starp 3 partiju pārstāvjiem. Tātad katru nedēļu varēsi iepazīt trīs partiju piedāvājumu un diskusiju par tiem, kā pamatkritērijus izvirzot 5 galvenās Latvijas attīstības virsvērtības – aizsardzība, izglītība, saliedēta sabiedrība, demogrāfija un integrācija Eiropas civilizācijas telpā.

Kāpēc grābekļi?

Kā raidījuma mērķi tā vadītājs un moderators Otto Ozols ir izraudzījis “grābekļu” meklēšanu un brīdināšanu par tiem, jo pieļaut vecās kļūdas, “uzkāpjot grābekļiem” divreiz (vai vairākkārt) visticamāk nevēlas neviens. Tāpēc diskusiju centrā ir jau minētās virsvērtības, sniedzot katram klausītājam un interesantam iespēju pieņemt lēmumus par to, kuras partijas varētu šīs vērtības realizēt labākajā iespējamā veidā.

Kāpēc vēlēšanām svarīgi pieiet ar atbildību?

Kristīgā ticība uzliek par pienākumu rūpēties par sabiedrību un vidi, kurā cilvēks atrodas. Tas sevī ietver arī aktīvu līdzdalību politikā, jo ar tās palīdzību tiek organizēta sabiedrība. Valdība tiek izvēlēta, lai tā kalpotu tautai, sargātu tās kopīgo labumu, cilvēku cieņu un tiesības. Tāpēc mums ir rūpīgi jāpēta kandidātu saraksti un saskaņā ar savu sirdsapziņu un katoliskās Baznīcas sociālās mācības principiem jāizvērtē kam es uzticēšu savas Valsts pārvaldi. Arī pāvests Francisks pirms vēlēšanām iesaka cilvēkiem rūpīgi studēt kandidātus, lūgties un izvēlēties saskaņā ar sirdsapziņu.

Nedz Baznīca, nedz Radio Marija Latvija Tev nepateiks priekšām par ko balsot, bet ar šiem raidījumiem mēs noteikti centīsimies palīdzēt veikt rūpīgu kandidātu izpēti un lūgties par vēlēšanām, gala izvēli atstājot Tavās rokās.

“Politiku nevar izmainīt, noraugoties uz to no balkona. Centies iesaistīties pats personīgi, nevis noraugies no malas, nevarot vien sagaidīt, kad pie varas esošie atkal kļūdīsies. Politikas autentiskā seja un tās pastāvēšanas būtība ir nenovērtējams kalpojums kopējam labumam un visai kopienai. Tāpēc Baznīcas sociālā doktrīna uz politiku raugās kā uz cēlu žēlsirdības formu.” Pāvests Francisks