Meklējiet vispirms Dieva valstību un  viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots /Mt 6:33/

Lielā saimē, kur ik diena ir raibu notikumu pilna, tik viegli ir aizmirsties un atstāt novārtā kādu iesāktu darbu. Tā bija noticis arī ar Radio Marija Latvija finanšu plūsmas atskaiti par 2017.gada izskaņu. Šeit atradīstiet pilnu 2017.gada atskaiti, un. turpinot uzsākto skaidrojošo darbu, šoreiz paskaidrota atskaites pozīcija “subsīdijas no RM Pasaules ģimenes”.

Atskaite ļauj redzēt, cik apjomīgi līdzekļi patiesībā cirkulē cauri radio skanēšanas dzirnavām. Tiesa gan, katrs mēnesim ir finansiāls izaicinājums, un tomēr ar Dievmātes aizgādību un Dieva palīdzību radio skanējumu ir izdevies turpināt.

2018. gada atskaitēs ienāks jauna pozīcija – mēneša izdevumi, lai uzskatāmāk atspoguļotu mūsu tik bieži pieminēto iztrūkumu.

Pateicībā par Jūsu katra sirds degsmi, lūgšanu un kalpojumu radio skanējuma labā,

Judīte Ozoliņa,
RML koordinatore