Raidījumu vada: Stella Jurgena

Raidījums klausītājiem pieejams tikai arhīvā.

Apraksts: 

Ecehiēla grāmata Vecajā Derībā pazīstama kā sarežģīta un grūti izprotama, jo ļoti bagāta simboliem, bet mūsdienu cilvēkam simbolu valoda visai grūti izprotama.  Šī grāmata ir arī krīzes laika vēstījums, jo rakstīta, izredzētajai tautai atrodoties trimdā. Tā izvērš uz āru cilvēka lepnības skrandas un dižmanīgo maziskumu pret Dieva skaistumu, varenumu un godību, kas  tajā pašā laikā noliecas pie cilvēka, aicinot viņu piecelties, nostāties uz savām kājām un ieklausīties, ko Dieva Vārdā Tā ir arī apokaliptiska grāmata, tās  simboli izmantoti arī citās Bībeles grāmatās, tai skaitā Jāņa  Atklāsmes grāmatā, lai vēstītu par Dieva teiktajiem vārdiem notikumos, zīmēs un brīnumos, par Viņa liktajām robežām sākumam un beigām,  dzimšanai un nāvei. Mūsu civilizācija šobrīd līdzinās pravieša Ezehiēla grāmatā aprakstītajai sauso kaulu ielejai, bet Dievs sūta pravieti tiem sludināt Viņa vārdu. Tas ir aicinājums  celties kājās un klausīties Dieva teikto,  jo kā Baznīcas – Kristus Mistiskās miesas locekļiem mums katram dots arī pravieša uzdevums. Šobrīd tā ir arī cerības grāmata, jo sausie kauli, par kādiem kļūst katrs no Kunga atkritis cilvēks un tautas, sadzirdējuši Ezehiēla sludināšanu, atkal kļuva dzīvi. Lasīsim šo vīzijām, zīmēm un simboliem bagāto, arī ļoti skaisto grāmatu, lai atrastu tajā patiesību par sevi, savu tautu, šodienas notikumiem pasaulē un cerību jaunai atdzimšanai,  kad Kungs “visu darīs jaunu” (sal. Atkl 21, 5).

Klausies platformās Hearthis, Spotify un ApplePodcasts!