Raidījumu vada: pr. Dmitrijs Artjomovs MIC
Raidījums skan pirmdienās, plkst. 16:00 ( katra mēneša 2. nedēļā)
Apraksts: 

Raidījumā paredzēts aplūkot mūsdienu civilizācijas izaicinājums Latvijas katoliskās lokālās baznīcas kontekstā. Autors raksturos problemātiku un izvērtēs to Baznīcas mācības gaismā, dodot iespējamos risinājumus, vai vismaz norādot iespējamos risinājuma virzienus. Raidījuma tēmas tiks izvēlētas laika gaitā, bet tās noteikti būs tādas uz kurām nav iespējams sniegt vienkāršu un viennozīmīgu atbildi (tieši tādēļ- ārpus rāmjem).

Klausies platformās Hearthis, Spotify un ApplePodcasts!