Izsakām sirsnīgu pateicību visiem ziedotājiem, kuri atbalstījuši Radio Marija Latvija misijas īstenošanu 2021. gadā!

Info grafikās varam redzēt kopējo ienākušo ziedojumu un izdevumu dinamiku pa mēnešiem kā arī jomas, kur nauda tikusi tērēta. Radio Marija Latvija ir nekomerciāla radiostacija, kas pastāv pateicoties klausītāju brīvprātīgiem ziedojumiem. Lai Radio Marija varētu brīvi sludināt atgriešanos pie Dieva, netiekot pakļauta kādas šauras grupas interesēm vai noteikumiem, tā apzināti atsakās no reklāmām.

Ja arī Tu vēlies atbalstīt Radio Marija finansiāli, to vari izdarīt šādos veidos:
– Zvanot uz ziedojumu tālruni: 9000 67 69 (Maksa par zvanu €4.27)
– Ar pārskaitījumu uz bankas kontu: LV41HABA0551037409657
– Apmeklējot mājaslapas ziedojumu platformu https://rml.lv/ziedo/